top-logo
 
linus-bred linus-tj
link1link2link3link4
   

På verkstaden

 

Aqua produkter är en finmekanisk verkstad främst anpassad för
tillverkning och konstruktion av prototyper och korta serier.

I vår verkstad arbetar vi med de flesta på marknader förekommande
material.

Vår maskinpark är anpassad för korta serier, framtagning av prototyper och
noll-serier.

Vi kan även via underleverantörer, hjälpa till med produktion av
färdigutvecklade produkter.

Jag har under 20 år vid Uppsala Universitet hjälpt forskare vid olika
institutioner att utveckla och tillverka instrument och apparatur för forskning.

Jag har också varit delägare och verkstadschef för ett finmekaniskt företag
i Uppsala som då arbetade mycket med produktutveckling och
prototyp tillverkning i nära samrbete med konstruktörer.

Bland kunderna kan nämnas Pharmacia, Hasselblad och
Kaj Siegbaum på Fysikum, Uppsala Universitet.


Välkommen med din förfrågan  
Jan-Erik Axén

maskin fräs
svarv kontoret
linus
Aqua miljöprodukter  •  Floragatan 3  •  742 42 Öregrund  •  Tel 0173 – 343 72 •  0705 – 22 55 95